VISIE KINDEROPVANG

Het Kleine Prinsje

Visie Kinderopvang

Persoonlijke aandacht voor kind en ouder. Een fijne dag voor nu en
zelfvertrouwen voor later.

Dit willen wij bereiken door een gemoedelijke, open sfeer te creëren. Gelukkig zijn en
blijven, dat is belangrijk vinden wij. Het gaat daarin niet alleen om je cognitieve
vaardigheden, ook je persoonlijke competenties en sociale vaardigheden zijn
belangrijk voor een fijn leven. Wanneer je mag zijn wie je bent, leer je sneller wat bij
je past. We willen elk uniek kind daarom laten voelen dat het gehoord en gezien
wordt.
Voor ons volwassenen geldt immers ook dat als we gewaardeerd worden op ons
werk ons zelfvertrouwen groeit en we tot veel meer in staat zijn?
Een fijne dag is voor ons een dag waar aandacht is voor het kind, een gezellige
groepssfeer hangt en waar kinderen zich thuis voelen. Een fijne dag is een
afwisseling tussen prikkels en rust. Lekker (buiten) spelen, zingen en bewegen maar
ook rustig een verhaal lezen op het kleed en gezellig fruit eten om de tafel.

Om te zorgen dat ieder kind bij ons een fijn plekje heeft willen wij zorg dragen voor
een goede basis. De piramide van Maslow (1943) is daarin een inspiratiebron.

Deze piramide omschrijft het belang van het voldoen aan de basisbehoeften van een
mens. Op het moment dat deze behoeften zijn ingevuld, wordt er een stap gezet
naar de volgende behoefte, het kijken naar de piramide geeft ons logisch inzicht Heel
basaal houdt het in dat we eerst moeten zorgen dat een kind voldoende slaap en
voeding krijgt, wanneer aan deze behoefte is voldaan heeft een kind vooral behoefte
aan zekerheid en (emotionele) veiligheid. We zijn veilig nabij, hebben een
overzichtelijk dagritme en laten een kind voelen dat het gehoord en gezien wordt.
Wanneer een kind goed gevoed is, voldoende rust heeft gehad en de veiligheid en
liefde van de juffen op Het Kleine Prinsje ervaart, zal de behoefte groeien aan sociaal
contact. Bij kinderopvang Het Kleine Prinsje zorgen we dat de kinderen genoeg
gelegenheid krijgen (samen) te spelen. Kinderen leren van elkaar, wanneer de juffen
dit positief begeleiden en het kind ervaart erkenning en waardering van zowel
volwassenen als kinderen, zal het zelfvertrouwen groeien. Met zelfvertrouwen in
zichzelf en de mensen eromheen kan een kind zich verder ontwikkelen. Deze
gelegenheid bieden wij door een huiselijke en uitdagende inrichting waar een kind op
elk ontwikkelingsniveau voldoende heeft om mee te spelen. Daarnaast worden ook
gerichte en individuele activiteiten aangeboden. Spelen, lezen, zingen, springen,
buitenspelen, knuffelen, lachen horen hierbij niet te ontbreken. Op deze manier
hopen we dat een kind zich kan ontplooien tot een uniek mens die voldoende
zelfvertrouwen heeft om naar de basisschool te gaan. Naast de piramide van Maslow
zijn de Pedagogische basisdoelen van Professor Marianne Riksen- Walraven ook
een belangrijk deel voor ons pedagogisch beleid. Op de volgende pagina gaan we
hier verder op in.

Pedagogische basisdoelen:

Professor Marianne Riksen-Walraven (2000) heeft veel betekent voor de
totstandkoming van pedagogiek in de kinderopvang. Uit haar onderzoek zijn
onderstaande doelen gevormd voor een goede ontwikkeling van het kind:

Wat zijn hierin de behoeften van kinderen en wat hebben de kinderen nodig om zich
goed te kunnen ontwikkelen?

1: Lichamelijke behoeften van kinderen. Goede lichamelijke verzorging betekent dat
kinderen tijdig en voldoende voeding en vocht krijgen, dat er genoeg rustmomenten
zijn en genoeg ruimte is om te bewegen.

2: Behoefte aan veiligheid, continuïteit en duidelijkheid. Kinderen hebben behoefte
aan vertrouwde personen om zich heen. Zo kan een kind veilig hechten en is er de
mogelijkheid voor een persoonlijke band.

3: Behoefte aan liefde en geborgenheid. Er wordt uitgegaan van een sensitieve en
positieve benadering. We hebben aandacht voor de behoeften achter het gedrag.
Het kind is een volwaardig mens en mag zich veilig en geliefd voelen.

4: Behoefte aan erkenning en waardering. Er is respect en ruimte voor eigen
mogelijkheden om te ontdekken. Het kind mag groeien en ontwikkelen in eigen
tempo.

5: Behoefte aan ontwikkeling en competentie. De behoefte om de omgeving te
begrijpen, nieuwe dingen te leren en persoonlijke competentie te vergroten. Daarmee
wordt beroep gedaan op persoonskenmerken als zelfvertrouwen, flexibiliteit,
zelfstandigheid en creativiteit. Zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociale
ontwikkeling valt hieronder.

6: Behoefte een goed mens te zijn. Verschillen tussen mensen mogen er zijn en
worden daarom met respect benaderd. Het kind wordt zo weerbaar en zelfstandig.

Contact gegevens

Locatie de Kikker: Achlumerdijk 101, 8862 AL Harlingen
Locatie de Kroon: Groen van Prinstererstraat 2, 8862 BV Harlingen
0517 769 037
info@hetkleineprinsje.nl
bt_bb_section_top_section_coverage_image