Buitenschoolse opvang is een uitdagende invulling van de vrije tijd

Wanneer je in een vertrouwde omgeving kan opgroeien kunnen kinderen hun eigen
talenten ontdekken. Wanneer kinderen hun eigen talenten ontdekken geeft dit plezier
en zelfvertrouwen. Voor de pedagogisch medewerker is het de uitdaging om in te
spelen op de behoefte van het kind. Wij zien kinderen als individuen met eigen
wensen en mogelijkheden. Wij willen de kinderen de ruimte geven om zichzelf te
ontwikkelen en om de wereld om zich heen te ontdekken. Buitenschoolse
kinderopvang Het Kleine Prinsje probeert een kind de gelegenheid te geven om zelf
eerst te voelen waar het kind behoefte aan heeft. Sommige kinderen hebben even de
ruimte nodig om te landen. Deze kinderen krijgen de ruimte om de gekregen stof van
school te verwerken door lekker op de bank te hangen met een boek of het maken
van bijvoorbeeld een kleurplaat. Andere kinderen hebben weer meer behoefte aan
beweging en die kunnen buiten een balletje trappen of lekker uit rennen op het plein
van de buitenschoolse opvang.
Wij werken met een gevarieerd activiteitenprogramma, afgestemd op de
verschillende leeftijden, gebaseerd op voor de kinderen aansprekende thema’s. Wij
bieden dagelijks activiteiten aan voor binnen of buiten. Dit zijn creatieve activiteiten,
sport en spel, activiteiten in de natuur of bijvoorbeeld met techniek. We bieden een
goede balans tussen georganiseerde activiteiten en vrije speelmomenten en tussen
rustige activiteiten en meer fysieke activiteiten.

Grondslag
We hebben ons laten inspireren door de piramide van Maslow (1943). Uitgegaan
van de 6 basisbehoeften zoals die door Maslow ooit op een rijtje zijn gezet
(Becker,2018).

Voorbeeld: behoeftepiramide van Maslow
Deze volgorde is niet willekeurig en is niet bewezen dat het precies in de volgorde
zoals beschreven staat werkt. Wel zijn de behoeftes belangrijk om aandacht aan te
besteden. In het voorbeeld staan de meest basale behoeften onderaan in de
piramide.

Wat zijn hierin de behoeften van kinderen en wat hebben de kinderen nodig om zich
goed te kunnen ontwikkelen?
1: Lichamelijke behoeften van kinderen. Goede lichamelijke verzorging betekent dat
kinderen tijdig en voldoende voeding en vocht krijgen, dat er genoeg rustmomenten
zijn en genoeg ruimte is om te bewegen.

2: Behoefte aan veiligheid, continuïteit en duidelijkheid. Kinderen hebben behoefte
aan vertrouwde personen om zich heen. Zo kan een kind veilig hechten en is er de
mogelijkheid voor een persoonlijke band.

3: Behoefte aan liefde en geborgenheid. Er wordt uitgegaan van een sensitieve en
positieve benadering. We hebben aandacht voor de behoeften achter het gedrag.
Het kind is een volwaardig mens en mag zich veilig en geliefd voelen.

4: Behoefte aan erkenning en waardering. Er is is respect en ruimte voor eigen
mogelijkheden om te ontdekken. Het kind mag groeien en ontwikkelen in eigen
tempo.

5: Behoefte aan ontwikkeling en competentie. De behoefte om de omgeving te
begrijpen, nieuwe dingen te leren en persoonlijke competentie te vergroten. Daarmee
wordt beroep gedaan op persoonskenmerken als zelfvertrouwen, flexibiliteit,
zelfstandigheid en creativiteit. Zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociale
ontwikkeling valt hieronder.

6: Behoefte een goed mens te zijn. Verschillen tussen mensen mogen er zijn en
worden daarom met respect benaderd. Het kind wordt zo weerbaar en zelfstandig.