Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid

Bij kinderdagverblijf Het Kleine Prinsje hechten we veel belang aan de veiligheid en gezondheid van uw kind. Hiertoe wordt goed gelet op de persoonlijke hygiëne van de kinderen en de pedagogisch medewerkers. Ook controleren we regelmatig de hygiëne van het speelgoed en de ruimte waar de kinderen verblijven.

Risico-inventarisatie bij onze BSO

Op onze BSO wordt minimaal jaarlijks een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. De medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan en handelen conform het plan van aanpak.

Een veilige kinderopvang

De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de geldende werkinstructies en protocollen om zo veilig en gezond mogelijk te werken voor zowel de kinderen als hen zelf. Ook wordt regelmatig het ontruimingsplan getest.

De GGD controleert jaarlijks alle kinderopvang en BSO bedrijven op veiligheid en gezondheid. Het inspectierapport kunt u vinden via onderstaande link. ( Deze volgt nog ) Ter inzage treft u het inspectierapport van de GGD aan in de hal van Kinderopvang Het Kleine Prinsje

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.