Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders/verzorgers. Wat houdt zoiets eigenlijk in? Wat doet deze commissie precies?

De oudercommissie vergadert gemiddeld eenmaal in de drie maanden. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei zaken aan bod. De oudercommissie heeft adviesrecht op onder meer de volgende gebieden: het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de dienstverlening, de prijs van de kinderopvang en het bevorderen van de veiligheid van Het Kleine Prinsje.

De oudercommissie organiseert ook een aantal activiteiten, zoals het jaarfeest en de ouderavonden met een thema. De commissie bespreekt ideeën, suggesties en signalen van andere ouders/verzorgers en onderneemt indien nodig actie.

Wie zitten er momenteel in de oudercommissie?

Voorzitter: G. van der Meer

Secretaris: F. Balt

Penningmeester: T. van der Wal

Lid: E. de Wit

Lid: K. van der Heide

Lid: M. Kaat-van der Berg

Lid: S. Helvrich-Kuper

Hebt u vragen of opmerkingen voor de oudercommissie?

U kunt ons via e-mail bereiken: oudercommissie@hetkleineprinsje.nl.