Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van ouders/verzorgers met kinderen op Het Kleine Prinsje te behartigen. Maar wat houdt dat eigenlijk in en wat doet de commissie dan? De oudercommissie vergadert gemiddeld 1× per 3 maanden. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei zaken aan bod. De oudercommissie heeft adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) op onder meer de volgende terreinen: pedagogisch beleidsplan, kwaliteit van dienstverlening, prijs kinderopvang en het bevorderen van de veiligheid op en rond de locatie.

Daarnaast houdt de oudercommissie zich ook bezig met het meedenken en organiseren van een aantal activiteiten, zoals het jaarfeest, en de ouderavonden met een thema.
Ook bespreken wij ideeën, suggesties en signalen (zowel positieve als negatieve) van andere ouders/verzorgers en ondernemen zo nodig acties.