Emotionele veiligheid

Je mag zijn wie je bent, want jij bent uniek!

Kinderen kunnen echt hun zelf zijn bij ons. Plezier maken en zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Wij werken met vaste leidsters op de groep. Geen wisseling van inval krachten. De pedagogisch medewerkster leert het kind zo goed kennen en het kind de pedagogisch medewerkster. Hierdoor durft het kind zich open te stellen en word er een band opgebouwd. Op Het Kleine Prinsje werken we met verticale groepen. We betrekken de grote kindjes bij de kleine kindjes. Als pedagogisch medewerkster ondersteunen we bij het samen delen samen spelen, maar vooral bij het eerste contact maken. Want hoe leuk is het om mee te helpen bij het geven van de fles. De kinderen bouwen een bijzonder band op en de vriendschappen die hier uit voort komen zijn zo ontzettend mooi om te zien.