Doelstelling en Visie

Doelstelling en Visie

Bij kinderdagverblijf Het Kleine Prinsje draait alles om samen spelen en plezier maken.

Kinderen kunnen zich bij ons in een vertrouwde en veilige omgeving spelenderwijs en op hun eigen manier ontwikkelen. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind zich vanaf de eerste dag bij ons thuis voelt: de juffen zullen hier alles aan doen.

Onze juffen zijn professioneel, ervaren en geselecteerd op persoonlijkheid. Zij hebben liefde voor kinderen en hun werk. De onderlinge verhoudingen zijn goed: ons team is hecht en al jarenlang bijeen. Ons kinderdagverblijf is gericht op het creëren en behouden van een vertrouwde en veilige omgeving voor kinderen en volwassenen.

Het totaalprogramma Uk & Puk is ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen. De handpop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk beleeft van alles. Hij doet aan alle activiteiten mee. Puk heeft een eigen stoeltje en een eigen bedje. De belevenissen van Puk zijn heel herkenbaar: hij is verkouden of zijn kleren zijn vies en moeten gewassen worden.

Uk & Puk bestaat uit verschillende thema’s en bijpassende activiteiten. Deze activiteiten zijn afgestemd op onze dagindeling en bieden veel mogelijkheden voor interactie. Kinderen leren het snelst en meest door interactie. Met Uk & Puk wordt gewerkt aan de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met behulp van onze handpop Puk veel kunnen bereiken.

Doelen Uk & Puk:

  • Het bieden van emotionele veiligheid.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
  • De overdracht van waarden en normen.